Nyheder…

“Den der ikke tør tale om fremtiden, har heller ingen krav på den!”

Lige siden barn ben, har jeg lært, at vil du noget, så må gøre noget… Jeg ved ikke om min vej har været belagt med muligheder, men jeg ved, at jeg har behersket evnen til at sige “Nej!” på de rette tidspunkter, og “Ja!” på andre.

Mine omgivelser har ofte opfattet det som en trang til at “være på”, men skyder de helt forkert, og stiller sig i køen af de, der dømmer andre mennesker, på baggrund af egne evner og ambitioner… I min verden har vi ALLE noget at byde ind med, og vi har alle vor lille plads!

Min lille verden er sammensat af uendelig mange forskellige mennesker, der ALLe er små unikaer. IKKE to af dem er ens! Derfor kan man ikke “sammenligne” mennesker… Blot respektere deres forskellighed…