DR Webdok…

I 2016, lavede Freelance Journalisten, Morten Olsen et såkaldt Webdok om hændelsen i Gottröra, og det indeholdt oplysninger og sekvenser jeg slet ikke var vidende om, idet min tidligere arbejdsgiver – “sikkert for at skåne mig” –  jo ofte havde afskåret mig fra dybere indsigt i min hændelse…

Miraklet i Gottröra

For 25 år siden nødlandede 129 personer med et fly, forlod det til fods og gik til kaffeslabberas.

  • AF MORTEN OLSEN
  • 27. DEC. 2016