AC3 KOMFORT PRISEN

“Vi mennesker er sikre på to ting i vort liv… Fødsels og død.”

“Det, der gør livet spændende, er tiden imellem!” citat: Stefan 1979

Ja således udtalt og nedfældet i 1979, og siden da forsøgvis imødekommet…

Jeg har dog på min vej: – set, – hørt og oplevet personer, der – sikkert på grund af deres egne fordomme – har haft så usansynlig ond i området omkring endetarmen…

Det er dog ALDRIG lykkedes mig at finde ud af, hvorfor disse – forholdsvis få, men meget ihærdige mennesker – har haft så ondt i det omtalte sted, når mit navn kom på tale. Fælles for dem er, at disse personager aldrig henvender sig direkte. Ofte benytter de spind, sladder og anonymitet som de bærende elementer for deres forplumrende virksomhed…

Nogle har fortalt mig, at deres kraft er båret af Janteloven, men da den i over 2 tusinde situationer og overfor >230.000 af mennesker er blevet skudt i sænk, kan jeg næppe tro, at de stadig dyrker denne – i dette sammenhæng – fordummende sammenlignings model…

Næ, jeg må stadig gå rundt i uvidenhed, og dette måske helt frem til min død, om hvilken der endnu ikke – på nuværende tidspunkt – kan fastsættes yderligere data…

Men man kan vel – i erkendelsen af at det sker en gang – forberede sig en smule!

Det er derfor, at jeg kunne tænke mig, at forberede en dødsannonce, hvori der kunne stå:

Kære…

(og her skal selvfølgelig nævnes de personer, der var “aktive” omkring mit politiske virke, samt de personer der var “flittige” omkring Menighedsrådsvalget i Islebjerg sogn i 2009, og ikke at forglemme… De tidligere kolleger der i fuld overbevisning benægtede min eksistens.)

Jeg er nu død og borte efter et særdeles spændende liv med masser af gode oplevelser. Desværre nåede jeg aldrig at finde ud af, hvad det var, der gjorde, at I ofte fik så ondt i røven, hvergang mit navn blev nævnt. For at råde bod på denne ubehagelige smerte, jeg i mange år har foranlediget hos Jer, har jeg indstiftet…

AC3 KOMFORT PRISEN

Denne hædersbevisning vil – så længe “AC3 komfort fonden” har midler – sikre, at I hvert år – på min dødsdag – på det lokale Apotek kan få udleveret et helt års forbrug af lægemidlet AC3 Comfort. På den måde vil mine afsatte midler bedst kunne tjene det mål: – At skulle der igen komme et naivt altruistisk menneske til verdenen, at denne så må få lov til at virke uhinderet og fordomsfrit  for sin virksomhed, for sin by og for Danmark.